EIB2022 logo

“Eksporta jaunpienācējs”

Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” meklējam tos, kuri nupat uzsākuši savu ceļu, tomēr dara to pārliecinoši! Šie uzņēmumi ir spilgti piemēri, ka svarīgāka par lieliem budžetiem vai milzīgām infrastruktūrām ir tas, ko var saukt par uzņēmēja ķērienu.

Pretendentus uz balvu “Eksporta jaunpienācējs” izvirzīs žūrijas komisija, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par uzņēmumu neto eksporta apjomu, neto eksporta apjomu pret apgrozījumu, apgrozījumu un nodarbināto personu skaitu.

Uz balvu kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” var pretendēt 2022.gadā eksportējošie komersanti, kuriem 2019.-2021. gados nav bijis eksports vai eksporta apjoms kādā no gadiem bijis mazāks vai vienāds ar 10 000 euro.

Komersanti tiks vērtēti  divās grupās pēc eksporta apjoma 2022.gadā: ar eksporta apjomu no 100 000 līdz 1 000 000 euro un ar eksporta apjomu no 1 000 000 euro.

Konkurss norisināsies divās kārtās un otrajai kārtai no katras grupas tiks izvirzīti pieci komersanti. Otrajā kārtā žūrija iepazīsies ar uzņēmumiem un to produktiem kopumā, to attīstības plāniem, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Tāpat tiks ņemti vērā panākumi mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos aspektos, kas komersantiem ir svarīgi. Uz augstāku vērtējumu varēs pretendēt uzņēmumi, kas darbojas viedās specializācijas jomās.

EIB2022 logo

“Eksporta pieauguma līderis”

Kategorijā “Eksporta pieauguma līderis” meklējam tos, kuri attīstās un vairo Latvijas labklājību, strādājot perspektīvākajās nākotnes nozarēs!

Šajā kategorijā žūrija vērtēs pretendentus vienā kārtā, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Tituls “Eksporta pieauguma līderis” tiks piešķirts uzņēmumiem, kas darbojas biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, farmācijā, fotonikā, viedo materiālu jomā, tehnoloģiju un inženiersistēmu, viedās enerģētikas un mobilitātes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā kokapstrādes vai pārtikas nozarē.

Komersanti tiks vērtēti divās grupas – ar darbinieku skaitu līdz 249 un ar darbinieku skaitu no 250.

Lai noteiktu uzvarētāju, tiks izvērtēts uzņēmumu neto eksporta apjoms 2022.gadā, apgrozījums uz vienu darbinieku, pievienotā vērtība uz vienu darbinieku, rentabilitāte – aktīvu atdeve, kā arī neto eksporta pieaugums 2022.gadā.

EIB2022 logo

“Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”

Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” meklējam tos, kuri spējuši izveidot produktus un pakalpojumus, kas piesaista un iesaista, neraugoties uz attālumu un robežām!

Kategorijā produkti tiks vērtēti divās grupās – komersantu veidotie tūrisma produkti un biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu veidotie tūrisma produkti.

Uzvarētāji tiks izraudzīti atklātā konkursā, un pretendenti ir aicināti pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.business.gov.lv. Konkursa žūrija vērtēs, vai produkts ir inovatīvs un ir ar augstu pievienoto vērtību, vai tas tiek veidots, saglabājot vietējos resursus un tiek attīstīts, ņemot vērā vietējos kultūras, dabas, sociālos un  ekonomiskos faktorus, kā arī tiks ņemti vērā citi aspekti.

EIB2022 logo

“Inovācijas čempions”

Kategorijā “Inovācijas čempions” godināsim to, kurš ar savu redzējumu un drosmi ne tikai iet soli pa priekšu, bet arī iedvesmo citus!

Pretendenti tiks vērtēti divās grupās - privātā kapitāla uzņēmumi un valsts kapitāla uzņēmumi, kuros Latvijas valstij pieder vairāk nekā 50% kapitāļdaļu.

Vērtēšana norisināsies divās kārtās. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu izvērtēšanas otrajai kārtai katrā grupā tiks izvirzīti pieci uzņēmumi, kas ir veikuši vislielākos ieguldījumus pētniecībā, tajā skaitā produkta izstrādē un attīstībā, kā arī strādājis pie ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanas. Otrajā kārtā žūrija iepazīsies ar uzņēmumiem un to produktiem kopumā, to attīstības plāniem, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Tāpat tiks ņemti vērā panākumi mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos aspektos, kas komersantiem ir svarīgi.

Šo balvu tradicionāli pasniedz Ekonomikas ministrs.

EIB2022 logo

“Eksporta čempions”

Kategorijā “Eksporta čempions” godināsim to, kuram Latvijas vārdu pasaulē nest ir izdevies īpaši spilgti!

Pretendentus uz balvu “Eksporta čempions” izvirzīs žūrijas komisija, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par uzņēmumu neto eksporta apjomu 2022.gadā, apgrozījumu uz vienu darbinieku, pievienoto vērtību uz vienu darbinieku un rentabilitāti – aktīvu atdevi.

Vērtēšana notiks divās kārtās un otrajai kārtai tiks izvirzīti pieci komersanti. Otrajā kārtā žūrija iepazīsies ar uzņēmumiem un to produktiem kopumā, to attīstības plāniem, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Tāpat tiks ņemti vērā panākumi mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos aspektos, kas komersantiem ir svarīgi.

Nodarboties ar eksportu ir nopietna un atbildība, tādēļ likumsakarīgi – Eksporta un inovācijas balvas patrons, kas pasniedz titulu “Eksporta čempions” ir Valsts prezidents.