EIB2022 logo

“Eksporta jaunpienācējs”

Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” meklējam tos, kuri nupat uzsākuši savu ceļu, tomēr dara to pārliecinoši! Šie uzņēmumi ir spilgti piemēri, ka svarīgāka par lieliem budžetiem vai milzīgām infrastruktūrām ir tas, ko var saukt par uzņēmēja ķērienu.

Pretendentus uz balvu “Eksporta jaunpienācējs” izvirzīs žūrijas komisija, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par uzņēmumu kopējo eksporta apjomu, eksporta apjomu pret apgrozījumu, kopējo apgrozījumu un nodarbināto personu skaitu.

Konkurss norisināsies divās kārtās un otrajai kārtai tiks izvirzīti pieci komersanti. Otrajā kārtā žūrija iepazīsies ar uzņēmumiem un to produktiem kopumā, to attīstības plāniem, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Tāpat tiks ņemti vērā panākumi mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos aspektos, kas komersantiem ir svarīgi.

EIB2022 logo

“Eksporta līderis”

Kategorijā “Eksporta līderis” meklējam tos, kuri vairo Latvijas labklājību, strādājot perspektīvākajās nākotnes nozarēs!

Šajā kategorijā pretendenti tiks vērtēti vienā kārtā, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Tituls “Eksporta līderis” tiks piešķirts uzņēmumam, kas darbojas biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, farmācijā, fotonikā, viedo materiālu jomā, tehnoloģiju un inženiersistēmu, viedās enerģētikas un mobilitātes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā kokapstrādes vai pārtikas nozarē.

Lai noteiktu uzvarētāju, tiks izvērtēts uzņēmumu eksporta apjoms 2021.gadā, apgrozījums uz vienu darbinieku, pievienotā vērtība uz vienu darbinieku, rentabilitāte – aktīvu atdeve, bruto peļņa, kā arī peļņa pēc nodokļu nomaksas uz vienu darbinieku.

EIB2022 logo

“Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”

Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” meklējam tos, kuri spējuši izveidot produktus un pakalpojumus, kas piesaista un iesaista, neraugoties uz attālumu un robežām!

Kategorijā produkti tiks vērtēti divās grupās – komersantu veidotie tūrisma produkti un biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu veidotie tūrisma produkti.

Uzvarētāji tiks izraudzīti atklātā konkursā, un pretendenti ir aicināti pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.business.gov.lv. Konkursa žūrija vērtēs, vai produkts ir inovatīvs un ir ar augstu pievienoto vērtību, vai tas tiek veidots, saglabājot vietējos resursus un tiek attīstīts, ņemot vērā vietējos kultūras, dabas, sociālos un  ekonomiskos faktorus, kā arī tiks ņemti vērā citi aspekti.

EIB2022 logo

“Inovācijas čempions”

Kategorijā “Inovācijas čempions” godināsim to, kurš ar savu redzējumu un drosmi ne tikai iet soli pa priekšu, bet arī iedvesmo citus!

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu izvērtēšanas balvu šajā kategorijā iegūs komersants, kas ir veicis vislielākos ieguldījumus pētniecībā, tajā skaitā produkta izstrādē un attīstībā, kā arī strādājis pie ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanas.

Šo balvu tradicionāli pasniedz Ekonomikas ministrs.

EIB2022 logo

“Eksporta čempions”

Kategorijā “Eksporta čempions” godināsim to, kuram Latvijas vārdu pasaulē nest ir izdevies īpaši spilgti!

Pretendentus uz balvu “Eksporta čempions” izvirzīs žūrijas komisija, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par uzņēmumu eksporta apjomu 2021.gadā, apgrozījumu uz vienu darbinieku, pievienoto vērtību uz vienu darbinieku, rentabilitāti – aktīvu atdevi, bruto peļņu un peļņu pēc nodokļu nomaksas uz vienu darbinieku.

Vērtēšana notiks divās kārtās un otrajai kārtai tiks izvirzīti pieci komersanti. Otrajā kārtā žūrija iepazīsies ar uzņēmumiem un to produktiem kopumā, to attīstības plāniem, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Tāpat tiks ņemti vērā panākumi mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos aspektos, kas komersantiem ir svarīgi.

Nodarboties ar eksportu ir nopietna un atbildība, tādēļ likumsakarīgi – Eksporta un inovācijas balvas patrons, kas pasniedz titulu “Eksporta čempions” ir Valsts prezidents.